Enter your keyword

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

Každoročné jesenné a jarné sezónne prezúvanie pneumatík prináša nedostatok kapacít pneuservisov počas najkritickejších týždňov. Nasleduje dlhé čakanie a nespokojnosť zákazníkov, čo vedie k ich strate výnosov z dôvodu ich odchodu ku konkurencii.  Na druhej strane je možné takýchto klientov z iných servisov pritiahnuť do svojej prevádzky vďaka inteligentnému pozývaniu zákazníkov z okolia servisu, ktorých dnes v databáze neevidujete. Súčasne je možné zmierniť dopad náporu a roztiahnuť ho v čase. V konečnom dôsledku tak obslúžite viac zákazníkov a lepšie využijete aktuálne kapacity servisu na prezúvanie pneumatík.

1. Pozvite ľudí, ktorý parkujú pri Vás

Cez Market Locator vidíte počet ľudí, ktorí pravidelne parkujú v blízkosti Vášho servisu cez deň v práci alebo naopak v noci, keď sú doma. Napríklad pneu-servis v Petržalke má k dispozícii takmer 17.000 ľudí vo veku 18-65 rokov, ktorí chodia podľa polohy mobilného telefónu spávať do okolia prevádzky. Týchto ľudí možno osloviť SMS správou už za 10 centov v presne daný čas (napr. o 15 hod. v piatok, keď sa ľudia vracajú po práci na víkend), napriek tomu, že ich servis nemá vo svojej databáze. Keďže sa tam títo potenciálni zákazníci každodenne vyskytujú, nie je ich problém pozvať kupónom na komfortné prezutie ešte pred najväčším návalom. Do SMS správy im pošlete rovno termín, ktorý len zavolaním naspäť potvrdia.

SMSky je možné posielať aj v menších množstvách, čo umožňuje flexibilné vykrývanie slabých dní a súčasne nepreťaženie prevádzky pri hromadnom návale. Naopak počas sezóny je užitočné informovať okolie, že ak vydržia, tak o dva týždne dostnaú zľavu 50%. Autoservis takto rozloží v čase nápor a získa aj ďalších klientov idúcich po zľave, ktorí by sa nechali prezuť inak inde.

Prezúvanie pneumatík marketing | Marketlocator.sk

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

 

2. Pošlite pozvánku okoloidúcim vodičom

Market Locator umožňuje pre pneuservisom pozvať na prezúvanie pneumatík okoloidúce vozidlá. Autoservis si označí na mape okolie svojej prevádzky  a vyberie veľkosť spádovej oblasti. Napríklad, dolu na mape pre servis z Polianok v Bratislave je vybratá časť Dúbravky a jej okolie 10 kilometrov. Teda každý zákazník z definovanej cieľovej skupiny z vybranej oblasti nedostáva pozvánky v presne daný čas a hromadne, ale naopak okamžite individuálne, keď vstúpi do spádovej oblasti pneuservisu. Na obrázku dole v danej oblasti bolo 1 710 ľudí so zvolenými kritériám, ktorí tvoria odhad na predpokladanú dennú návštevnosť. Servis si môže zvoliť čas počas dňa kedy budú takto klienti oslovovení. Rovnako je možné nastaviť, koľko maximálne za hodinu zákazníkov pozvať. Pri voľbe správnych zákazníkov je možné cielenie spresniť použitím ďalších kritérií ako platenie za parkovné formou SMS správy alebo bonita zákazníka či cestovateľské návyky.

Prezúvanie pneumatík marketing | Marketlocator.sk

Prezúvanie pneumatík – pozývanie nových zákazníkov z okolia servisu

3. Vyskúšajte prvú kampaň zdarma s uvítacím kreditom 10 €

Zaregistrujte sa bezplatne TU a vyskúšajte nástroj prv než ostatní získajú vašich klientov

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.