Enter your keyword

Opäť sú tu sviatky pokoja. Pozrite si prevádzkový čas Market Locator.

Opäť sú tu sviatky pokoja. Pozrite si prevádzkový čas Market Locator.

Opäť sú tu sviatky pokoja. Pozrite si prevádzkový čas Market Locator.

Počas sviatkov si želáme hlavne “svätý pokoj vianočný”. Preto odosielanie marketingových kampaní bude vypnuté počas sviatkov.

Odosielanie kampaní bude vypnuté

24 – 25.12.2017, 1.1.2018 a 6.1.2018

Support bude vypnutý

25 – 26.12.2017, 31.12.2017 a 1.1.2018

Prajeme tiché a ničím nerušené sviatky a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.