Enter your keyword

Nové Market Locator funkcie vydané v Júli 2016

Nové Market Locator funkcie vydané v Júli 2016

Nové Market Locator funkcie vydané v Júli 2016

Nové Market Locator funkcie vydané v Júli 2016 (v.11)

  • Úplne nové analytické možnosti – distribučné grafy veku, pohlavia pre Základnú socio-demo vrstvu vo zvolenej oblasti na mape

MLanalytics

  • Obohatený kampaňový report o časovú distribúciu odosielania a klikania po hodinách

MLbyHours

  • Nový editor šablón s jednoduchším používaním a pridávaním kampaňových kupón a skrátených URL liniek

MLurl

  • Upráva kampane aj po zadaní – navýšte si ponuku, rozpočet či predĺžte trvanie kampane
  • Možnosť vytvoriť si textáciu priamo v kampaňovom editore

 

Pripravujeme na Jeseň 2016 (v.12):

  • Analytika pre ďalšie dátové vrstvy – distribučné grafy ľubovoľných príznakov (napr. počet dní v zahraničí, typ mobilného telefónu) vo zvolenej oblasti na mape
  • Analytické porovnávanie viacerých lokalít vedľa seba (napr. je viac študentov cez víkend v Mlynskej doline alebo na Magio pláži)
  • Nový komunikačný kanál
  • Výrazný nárast počtu oslovitelných osôb vďaka pripojeni ďalších mobilných operátorov
  • Automatizované nakupovanie billboardových plôch

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.