Enter your keyword

NAPÍSALI O NÁS: Market Locator už aj v hlavných správach RTVS!

NAPÍSALI O NÁS: Market Locator už aj v hlavných správach RTVS!

NAPÍSALI O NÁS: Market Locator už aj v hlavných správach RTVS!

Naša májová analýza o nafukovaní mesta Bratislava stále rezonuje. A sme nesmierne hrdí, že sa táto analýza dostala až do hlavného spravodajstva štatnej RTVS.

Večerné spravodajstvo RTVS 13.7.2017 sa okrem iných tém venovalo aj populačnému rastu a demografickej prognóze obyteľstva nášho hlavného mesta, Bratislavy. A ako jeden zo zdrojových údajov bol použitý aj výskum pozostávajúci z dát mobilných operátorov, ktorý sme vytvorili v Market Locatore:

Market Locator v RTVS | Marketlocator.sk

Naša analýza tak slúži ako ďalší náhľad na aktuálnu populáciu Bratislavy. Celé video nájdete v archíve RTVS, reportáž o demografii štartuje na 29. minúte.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.