Enter your keyword

Market Locator – pripojenie ďalších operátorov a nové funkcionality

Market Locator – pripojenie ďalších operátorov a nové funkcionality

Market Locator – pripojenie ďalších operátorov a nové funkcionality

Market Locator – pripojenie ďalších operátorov a nové funkcionality

Market Locator, slovenská internetová služba pre malé firmy, ale aj veľké korporácie na získavanie nových klientov cez mobilnú reklamu s možnosťou spoznať zákazníkov cez populačné analýzy, rozrastá svoj záber na Slovenskom trhu spojením najväčších mobilných operátorov do jedného riešenia. Zákazníci Market Locator tak budú mať možnosť využiť automatizovanú mobilnú reklamu prostredníctvom troch najväčších mobilných operátorov postupne behom tohto roka.
Preto od 8.7.2016 poskytovanie služby www.marketlocator.sk od stávajúceho Slovak Telekom, a.s. prevzala na to špecializovaná spoločnosť Market Locator SK s.r.o., čim sa umožní plánované rozšírenie.

 

Ďalší operátor už koncom leta

Už čoskoro budú mať zákazníci možnosť zacieliť svoje kampane aj prostredníctvom ďalšieho operátora plus na doterajšieho Slovak Telekom. Na jeseň bude nasledovať aj možnosť cieliť prostredníctvom tretieho z nich, čím bude pokrytá takmer celá populácia na Slovensku.

 

Novinky pre zákazníkov Market Locator

S príchodom nového operátora postupne pribudnú aj nové možnosti a funkcionality do Market Locator.

  • Populačná analytika najnovšej generácie

Okrem obľúbenej analytiky na heat-mapách si charakteristiku nejakej oblasti, povedzme Petržalky, bude možné pozrieť na distribučných grafoch. Táto novinka bude k dispozícií na úvod pre základné socio-demografické ukazovatele, postupne pribudnú ďalšie.

  • Automatizované zadávanie billboard a email kampaní

Pribudne výber spôsobu doručenia posolstva okrem existujúcej SMS správy do mobilu adresáta aj do emailovej schránky, či na out-of-home reklamné plochy (billboardy) po celom Slovensku.

  • Editácia kampane a nový report

Po novom si aj po spustení kampane budú zákazníci vedieť upravovať rozpočet, jednotkovú cenu ako aj dobu trvania kampane. Takto zabezpečia optimálny zásah svojich kampaní. Vylepšenia čakajú aj v kampaňovom reporte, kde uvidia click-rate ako aj odosielanie geo-lokačných LBS kampaní po hodinách, či dňoch v prehľadnom stĺpcovom grafe.

 

Automatizovaný cielený a samoobslužný marketing pre každú veľkosť spoločnosti

Touto výnimočnou službou mobilní operátori umožnia inovatívnym spôsobom aj drobným podnikateľom a živnostníkom využívať  potenciál cielenej reklamy, doposiaľ dostupný prevažne najväčším korporáciám. Domácnosti ako prijímatelia takto citlivo a presne zameranej reklamy sa môžu tešiť na atraktívne ponuky a zľavy priamo od lokálnych firiem z okolia, ktoré reálne budú môcť využiť a podporiť tak svoj región, kde žijú či pracujú.

 

Riešenie Market Locator priniesla Adastra Partnering s.r.o. v spolupráci s Slovak Telekom a.s. a ďalšími telekomunikačnými operátormi. Služba zaručuje maximálnu anonymitu koncového spotrebiteľa tým, že prezentuje výhradne štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát. Marketingové oslovenia sa doručujú výhradne osobám, ktoré vyjadrili explicitný súhlas s prijímaním oslovení treťou stranou prostredníctvom Slovak Telekom a ďalších telekomunikačných operátorov , pričom aj pri týchto osobách je dodržiavaná anonymita koncových zákazníkov spoločnosti a nijako nie je narušované ich právo na súkromie. Viac informácií o službe sa dozviete na www.marketlocator.sk

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.