Enter your keyword

Market Locator hľadá dobrých ľudí pre Hodinu deťom

Market Locator hľadá dobrých ľudí pre Hodinu deťom

Market Locator hľadá dobrých ľudí pre Hodinu deťom

Hodina deťom prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a vedia poskytnúť. Market Locator pomôže nájsť a osloviť  dobrých ľudí ochotných aj malou sumou pomôcť dobrej veci.

Nadácia pre deti Slovenska už takmer dve desaťročia pomáha deťom a mladým ľuďom v ťažkých životných situáciách a snaží sa im opäť vyčariť úsmev a urobiť šťastnejšími. Kľúčovým nástrojom sú finančné prostriedky a nájsť tých, ktorí sú  ochotní prispieť je úloha nesmierne dôležitá. Hodina deťom ako jeden z ťažiskových projektov Nadácie je celoročnou zbierkou. Komunikácia smerom k darcom, či už sú to dobrí ľudia alebo veľké zodpovedné spoločnosti je nevyhnutá počas celého roka rôznymi komunikačnými nosičmi. Zaužívané komunikačné nástroje rozšírila tento rok Hodina deťom aj o nový spôsob oslovenia prostredníctvom Market Locatora a SMS kampane.Hodina Detom | Marketlocator.sk

Market Locator je inovatívny nástroj, ktorý umožňuje zacieliť reklamnú kampaň na pár klikov. Je službou podobnou Google AdWords, avšak vo fyzickom svete – kdekoľvek na Slovensku. „Rozhodli sme sa spolu snašimi klientmi podporiť dobré myšlienky tým, v čom sme dobrí – presným zacielením a oslovením verejnosti. Uvedomujeme si svoju úlohu aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a pomáhame osloviť dobrých ľudí pre Hodinu deťom vo forme kampane v hodnote 20 000 EUR“, uviedol Peter Fusek, riaditeľ Market Locator SK, s.r.o.

Kampaň Hodiny deťomMarket Locatora bude prebiehať v dňoch 14. a 15. decembra 2017, kedy bude oslovených približne 200 000 ľudí po celom Slovensku prostredníctvom SMS správy.

Zacielená je mladšia a stredná generácia, ktorá nie je zasiahnutá vrcholiacou kampaňou, ale zároveň bude podporené vyzbieranie finančnej zbierky ešte pred sobotňajším priamym prenosom na Jednotke.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.