Enter your keyword

Kedy začíname chodiť k vode? Minimálne 27 tisíc Slovákov už prišlo

Kedy začíname chodiť k vode? Minimálne 27 tisíc Slovákov už prišlo

Kedy začíname chodiť k vode? Minimálne 27 tisíc Slovákov už prišlo

Rozbeh letnej sezóny začína vo veľkom až počas letných prázdnin. Jún sa vždy niesol v snahe zavŕšiť školský rok, a my pracujúci, zasa stihnúť ukončiť projekty pred „uhorkovou“ sezónou. Ale klimatické zmeny ovplyvňujú tradičné návyky ľudí. Leto prichádza skôr, aj odchádza skôr a väčšina z nás si ho chce vychutnať čo najdlhšie. K letu patria vodné športy a kúpanie a samozrejme slnko aj voda. Letné teploty ovzdušia zavítali aj na Slovensko, počasie je už stabilnejšie a teploty vodných plôch aspoň v južnej a západnej časti Slovenska sú tiež priaznivé. V tabuľke vidíme teplotné údaje zo začiatku tohto mesiaca.

Tabuľka teplôt vodných nádrží | Marketlocator.sk

Zdroj: www.smhu.sk a SVP,š.p. teplota vodných nádrží zo dňa 5.6.2017

Na Slovensku už teraz máme teplejšie vodné plochy ako tradičné dovolenkové moria Stredozemné či Jadranské s teplotou atakujúcou iba 20°C hranicu. Najteplejšou je vodná nádrž Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota s takmer 24°C vodou. Leto sa teda už začalo, využili Slováci letné podmienky na vodné športy a kúpanie hneď na začiatku júna?

 

Zlaté piesky lákajú najviac

Pomôžeme si tzv. Veľkými dátami a populačnou analytikou z mobilných telefónov. Riešenie Market Lokator ponúka reálny a dynamický pohľad na zvyklosti obyvateľov Slovenska prostredníctvom anonymizovanej a agregovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov. V tabuľke nájdeme počty ľudí, ako aj ich základné demografické rozloženie. Z demografie vidíme, že letnú sezónu rozbehli prevažne muži v strednom veku. Študenti a mladí ľudia sa aj napriek peknému víkendovému počasiu pravdepodobne venujú škole, záverečným prípadne prijímacím skúškam.

Vodné nádrže | Marketlocator.sk

Odpoveď na otázku, či Slováci posunuli svoje zvyky a užívajú si leto už začiatkom júna vidíme jasne v tabuľke. Počty ľudí, ktorí sa prišli v období medzi 1. a 8. júnom k vodným plochám okúpať, slniť alebo inak stráviť čas pri vode, jednoznačne nasvedčujú, že si leto nenechávame ujsť a využívame teplé počasie na pobyt pri slovenských jazerách a vodných nádržiach. Aj mnohé kúpaliská už otvorili začiatkom júna svoje brány, aby „chytili“ sezónu hneď od začiatku.

V júni hlavne cez víkendy

Ak porovnáme júnovú dennú návštevnosť vodných plôch, tak vidíme, že jednoznačne oddychujeme pri vode počas víkendov, kedy viacnásobne stúpa návštevnosť (138 –  450%). Najmenší výkyv v návštevnosti alebo kúpanie aj cez týždeň pociťujú Zlaté Piesky, ktoré ťažia zo svojej polohy „priamo v meste“.

Nárast počtu návštevníkov cez víkend | Marketlocator.sk

 

Pozrime sa bližšie na vybrané lokality v rôznych častiach Slovenska, aby sme zistili odkiaľ zavítalo najviac júnových návštevníkov.

Zlaté Piesky s takmer 11 500 návštevníkmi

Jazero Zlaté Piesky je využívané ako prírodne kúpalisko nielen Bratislavčanmi ale aj obyvateľmi zo širokého okolia. Takmer 43% návštevníkov, ktorí zavítali počas prvého júnového týždňa na Zlaté piesky, bolo domácich. Necelých 20% plavcov prišlo z okolitých okresov – Senec, Malacky a Pezinok a zvyšok doplnili obyvatelia vzdialenejších okresov.

Zlaté piesky | Marketlocator.sk

Zemplínska Šírava so 4 500 návštevníkmi

Vedeli ste, že Zemplínska Šírava sa v minulosti nazývala tiež Zemplínska Sĺňava a je najväčšou vodnou plochou na Slovensku podľa plochy hladiny? Je veľmi obľúbená aspoň teraz v júni u domácich rekreantov, ktorých prišlo viac ako 54%.

Zemplínska Šírava | Marketlocator.sk

Ružiná s takmer 2 tisíckami návštevníkov

Presuňme sa k Lučencu, na priehradnú nádrž Ružiná nachádzajúcu sa v severnej časti Lučenskej kotliny na Budinskom potoku. Spomedzi vodných rekreačných stredísk na strednom Slovensku patrila začiatkom júna k najnavštevovanejšej vodnej ploche. Podstatnú časť, až 60% návštevníkov, tvorili obyvatelia okolitých okresov.

Ružiná | Marketlocator.sk

Letná sezóna už začala

Market Locator odzrkadľuje aktuálny stav – reálnu situáciu aj dynamiku pohybu ľudí v akejkoľvek časti Slovenska. Veľké dáta nám jednoznačne ukazujú, že letná turistická sezóna sa rozbehla hneď na začiatku júna. Mnoho podnikateľov a prevádzok začína ponúkať svoje služby až od júla, čím si skracujú sezónu a návštevníkov oberajú o komfort. Zisťujeme, že minimálne 27 tisíc ľudí (len na sledovaných 7 lokalitách) už bolo pri vode počas prvého týždňa a títo „rekreanti“ sú pripravení využiť letnú ponuku služieb.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.