Enter your keyword

Dúhový PRIDE Bratislava cez čísla

Dúhový PRIDE Bratislava cez čísla

Dúhový PRIDE Bratislava cez čísla

Počty účastníkov festivalu Dúhový PRIDE Bratislava, ktorý sa konal 19. augusta 2017 v Bratislave sa rôznia. Jedným z pohľadov ako sa pozrieť na počty účastníkov sú Big data a populačná analytika Market Locatora z mobilných telefónov. Pohľad prostredníctvom anonymizovanej a agregovanej vzorky a na základe pohybu SIM kariet umožňuje rozlíšiť počty ľudí, ktorí sa vyskytli na Hviezdoslavovom námestí dňa 19.8.2017 v čase medzi 12:00 a 17:00 hodinou a zároveň vykonali v danom čase akýkoľvek telefonát alebo odoslali/prijali SMS. Podľa tohto kritéria sa na podujatí zúčastnilo minimálne 1367 Slovákov.

Zaujímavejšie však pôsobí pohľad na demografiu účastníkov. Viac ako 3/4 účastníkov spadá do vekovej kategórie do 45 rokov. Študenti a mladí dospelí vo veku 18 až 26 pritom tvorili 17 percent všetkých účastníkov.

Duhovy pochod | Marketlocator.sk

Uvedené čísla poskytujú konzervatívny pohľad na konanie akcie, prezentujú počty ľudí, ktorí sa určite zúčastnili. Vzhľadom na pomer medzi veľkosťou vzorky 2,7 mil. užívateľov SIM kariet a celkovým počtom Slovákov s mobilnými telefónmi ako aj tých, ktorí boli na akcii a nevykonali ani jeden telefonát či SMS správu, bolo účastníkov viacej.

Údaje prezentujú výhradne anonymizované a agregované štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát a poskytuje ich Market Locator v spolupráci s operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.