Enter your keyword

Dopravné zápchy v Bratislave pod kontrolou … Market Locatora a Sygicu

Dopravné zápchy v Bratislave pod kontrolou … Market Locatora a Sygicu

Dopravné zápchy v Bratislave pod kontrolou … Market Locatora a Sygicu

Po prvý krát sa podarilo prepojiť veľké dáta z dvoch najdôležitejších činností mestského človeka – telefonovanie a šoférovanie s navigáciou. Poprední hráči na tomto poli, Market Locator a Sygic spojili svoje sily a zmapovali situáciu na vstupných koridoroch ako aj na ďalšom „úzkom hrdle“ akými sú mosty cez Dunaj.

NMarket Locator & Sygic | Marketlocator.sk aše hlavné mesto láka na zaujímavé pracovné príležitosti a pohodlný život s dostupnou infraštruktúrou. Pred časom sme sa pozreli s Market Locatorom ako nafukuje táto každodenná migrácia Bratislavu. Analýza ukázala reálny pohľad na skutočných obyvateľov Bratislavy ako aj denných „cezpoľných“ pracujúcich.

Rozšírme si ešte náš pohľad na najkritickejšie cestné koridory v Bratislave vďaka unikátnemu riešeniu.

Dynamický pohľad na dopravu

nám umožnia reálne dáta – agregované Big data z mobilných telefónov, ktoré sú doplnené o anonymizované Big data užívateľov obľúbenej navigácie Sygic. Pohľad prostredníctvom anonymizovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov umožňuje rozlíšiť počty ľudí, ktorí trávia deň (pracovný čas) na území hlavného mesta a nocovať odchádzajú mimo Bratislavu. Údaje sú ďalej spresnené o pohyb motorových vozidiel využívajúcich navigáciu Sygic po bratislavských cestách. Týmto riešením môžeme pomerne presne zmapovať dopravné zápchy. My sme sa pozreli na najkritickejšie miesta a pre lepšiu interpretáciu sme zvizualizovali tieto veľké dáta. Stačí si kliknúť na analyzy.marketlocator.sk a urobiť si detailnejší pohľad na dopravnú situáciu.

Bratislavský Nový most pod záťažou

Najprv sme analyzovali bratislavské cestné mosty počas niekoľkých dní a rôznych časových úsekov (ranná aj popoludňajšia dopravná špička). Farba šípky znázorňuje priemerné rýchlosti a veľkosť šípky zasa počet áut na konkrétnom moste. Na prvom obrázku sú údaje zo dňa 3.7.2017 v čase 16.30 – 17.30 hod, vidíme, že diaľničné mosty obslúžia najviac vozidiel. Ale kritická situácia je na Novom moste, na ktorom sa pravidelne vytvárajú stojace dopravné zápchy a priemerná rýchlosť áut klesá až na 23 km/h.

 

Market Locator a Sygic pre Smart Cities

Znalosť skutočného pohybu obyvateľstva je kľúčová pre budovanie moderných miest tzv. Smart Cities. Obce aj mestá musia mať presnejšiu predstavu o svojich obyvateľoch, aby mohli plánovať a dimenzovať svoju nielen cestnú infraštruktúru. Inovatívne nástroje umožňujú samosprávam rozvíjať mestá tak, aby sme v nich mohli spokojne bývať a spoľahlivo cestovať.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.