Enter your keyword

Ako sme analyzovali cestovateľské návyky?

Ako sme analyzovali cestovateľské návyky?

Ako sme analyzovali cestovateľské návyky?

Pri analýze cestovania Slovákov nám ako vstup poslúžia vrstva Cestovateľských návykov online nástroja Market Locator. Táto vrstva napočítava počet dní strávených v zahraničí pre jednotlivé SIM karty.

Vrstva cestovateľských návykov pritom nepozná cieľ cesty, ani jej dôvod. Vie len, odkiaľ sa daná karta prihlásila a koľko dní sa nevrátila na Slovensko. Viaceré destinácie sú pritom v systéme Market Locatora zgrupené do nadnárodných (ale logických) celkov. Typickým príkladom je Benelux – teda štruktúra tvorená Belgickom, Holandskom a Luxemburgskom. Vstupné dáta výlet do hocktorej z týchto krajín považujú za výlet do „Beneluxu“. Podobné platí napríklad aj pre krajiny Strednej Afriky. Jednotlivé dáta reprezentujú unikátne SIM karty, ktoré sa prihlásili z cudzej krajiny, pričom v nej strávili viac ako 1 deň.

Sankey graf podľa veku

Tento na prvý pohľad neprehľadný graf v skutočnosti zobrazuje prepojenia jednotlivých „premenných“ v našich dátach. A teda si tu môžete do detailných čísiel prezrieť, koľko zástupcov vekovej skupiny 26-35 ročných navštívilo jednotlivé krajiny sveta. Z bloku, ktorý reprezentuje túto vekovú skupinu vedú čiary ku každej krajine, ktorú navštívil aspoň jeden zástupca danej skupiny. POZOR, s jednotlivými blokmi na ľavej i pravej strane možno pohybovať, a graf si tak sprehľadniť. Pre konkrétne číslo stačí nechať myš chvíľu nad konkrétnou čiarou/blokom. Číslica 0 reprezentuje skupinu obyvateľov, ku ktorej nemáme k dispozícii údaj o veku.

Pre technicky zdatnejších

Väščina tu zverejnených grafov vznikla za pomoci vizualizačných schopností jazyka R a jeho knižníc (plotly, rnaturalearth, leaflet, network3D či ggplot2). Anonymizované dáta sme ukladali do formátu .csv, z ktorého následne knižnice čerpali. Výstupom boli HTML súbory, ktoré následne embedujeme priamo na stránke analyzy.marketlocator.sk do iframe. Výstupné exporty používajú pre zobrazovanie známy javascript framework Leaflet, a mapy od OpenStreetMap a CartoDB.

Riešenie Market Locator a aj túto analýzu vám prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Instarea s.r.o. a operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia. Služba zaručuje maximálnu anonymitu koncového spotrebiteľa tým, že prezentuje výhradne štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát, uchovávané priamo u operátora. Marketingové oslovenia sa doručujú výhradne osobám, ktoré vyjadrili explicitný súhlas s prijímaním oslovení treťou stranou prostredníctvom Slovak Telekomu, Orange Slovensko či O2 Slovakia pričom aj pri týchto osobách je dodržiavaná anonymita koncových zákazníkov spoločnosti a nijako nie je narušované ich právo na súkromie. Využívaním služby súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj Podmienkami spracúvania a ochrany údajov.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.